Video: Sử Dụng Bình Xịt Tưới Cây SU2.5l-03 Dung tích 2,5 Lit

Sử Dụng Bình Xịt Tưới Cây SU2.5l-03 Dung tích 2,5 Lit đơn giản dễ dàng, ấn khóa xịt tự động rảnh tay, vòi xịt chỉnh 2 chế độ xịt phun sương và tia nước mạnh, van xả áp an toàn sau khi xịt

Xem Chi tiết Video: Sử Dụng Bình Xịt Tưới Cây SU2.5l-03 Dung tích 2,5 Lit