Gioăng silicol

Video: Gioăng Silicol Giảm Độ Ma Sát, Kéo Đẩy Nhẹ Nhàng Bơm Tạo Áp , Tốn Ít Lực Và Công Sức

Gioăng Silicol là bộ phận nổi bật của bình xịt giúp cho việc bơm tạo áp nhẹ nhàng, đơn giản và nhanh chóng Xem Chi tiết Video: Gioăng Silicol Giảm Độ Ma Sát, Kéo Đẩy Nhẹ Nhàng Bơm Tạo Áp , Tốn Ít Lực Và Công Sức