Video: Bình Xịt Tưới Cây Cao Cấp Màu Vàng Thể Tích 1,5 Lit – 1,8 Lit và 2 Lit

Bình Xịt Tưới Cây có nhiều màu khác nhau, trong đó có màu vàng nổi bật. Thể tích bình xịt từ 1,5 Lit tới 2,5 lit tùy chọn theo nhu cầu về lượng nước tưới Xem Chi tiết Video: Bình Xịt Tưới Cây Cao Cấp Màu Vàng Thể Tích 1,5 Lit – 1,8 Lit và 2 Lit