Bình tưới cây 2 lít, 1 lít hay 5 lit – Thể tích nào phù hợp

Lựa chọn bình xịt nước 2 lít hay 5 lít sẽ phụ thuộc vào nhu cầu tưới cây và sử dụng, với một thể tích lớn sẽ chứa nhiều nước hơn

Các loại thể tích của bình xịt nước trên thị trường

Đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trên thị trường, dung tích bình xịt tưới cây rất đa dạng, từ cỡ nhỏ 250ml đến cỡ lớn thậm chí tới 20 lít

XEM CHI TIẾT