Video: Bình xịt tưới cây 2 Lit SU2l-04 lắp vòi nối dài

Bình xịt tưới cây dung tích 2 lit SU2L-04 với vòi nối dài để nâng cao tính năng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, lắp thay thế dễ dàng. Phụ kiện vòi nối dài là phụ kiện mua thêm, không kèm sản phẩm..

Xem thêm các bình xịt tưới cây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.