Các Loại Bình Xịt Tưới Cây hữu ích

Các loại bình xịt tưới cây đa dạng cho người dùng lựa chọn. Sản phẩm có thể được tìm thấy dễ dàng tại nhiều cửa hàng gia dụng hay vật tư ngành trồng trọt

Có 3 loại chính bình xịt tưới cây:

  1. Bình xịt tưới cây cầm tay: Loại bình xịt này dễ dàng di chuyển và tưới các khy vực cần thiết. Thích hợp cho các loại cây nhỏ hoặc khu vực cần tưới có diện tích nhỏ.

  2. Bình xịt tưới cây đầu dài: Loại bình xịt này có thể tưới các vùng rộng hơn với áp lực phun tưới mạnh và xa hơn so với bình xịt tưới cây cầm tay.

  3. Bình xịt tưới cây đứng: Loại bình xịt này thường được sử dụng cho các vùng cần tưới diện tích  rộng lớn hoặc các cây to. Áp lực tưới mạnh hơn và có thể sử dụng cho nhiều nhu cầu khác nhau. Thể tích bình này sẽ lớn hơn hẳn để chứa được nhiều hơn. Loại này có thể có bơm nước bằng điện

Tham khảo Các loại bình xịt tưới cây cầm tay 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.